Зробити першу літеру рядка великою

PHP:
Зробити першу літеру рядка великою

Як це зробити:

PHP нативно підтримує різні функції для перетворення рядків на великі літери, кожна з яких служить різній меті. Ось як ви можете їх використовувати:

Перетворення першої літери рядка у велику:

$string = "hello, world!";
$capitalizedString = ucfirst($string);
echo $capitalizedString; // Виведе: Hello, world!

Перетворення першої літери кожного слова:

$string = "hello, world!";
$capitalizedWords = ucwords($string);
echo $capitalizedWords; // Виведе: Hello, World!

Перетворення всього рядка на великі літери:

$string = "hello, world!";
$upperCaseString = strtoupper($string);
echo $upperCaseString; // Виведе: HELLO, WORLD!

У сценаріях, що вимагають більшого налаштування або використання сторонніх рішень, можна використовувати бібліотеки, такі як mbstring (для багатобайтних рядків), особливо коли йдеться про інтернаціоналізацію, де символи можуть виходити за межі основного набору ASCII.

Використання mbstring для перетворення UTF-8 рядків:

Переконайтеся, що у вашій конфігурації PHP ввімкнено розширення mbstring, потім:

$string = "élégant";
$capitalizedString = mb_convert_case($string, MB_CASE_TITLE, "UTF-8");
echo $capitalizedString; // Виведе: Élégant

Цей підхід допомагає точно перетворювати рядки, що включають не-ASCII символи, дотримуючись нюансів різних мов.