Інтерполяція рядків

PHP:
Інтерполяція рядків

Як це зробити:

$name = 'Максим';
$age = 25;

// Ось як можна використовувати інтерполяцію:
$greeting = "Привіт, $name! Тобі $age років.";
echo $greeting; // Виведе: Привіт, Максим! Тобі 25 років.

// Використання фігурних дужок для складніших виразів:
$item = 'кава';
$greeting = "Чи хочеш трохи {$item}ення?";
echo $greeting; // Виведе: Чи хочеш трохи каваення?

Глибше занурення:

Інтерполяція рядків в PHP з’явилася ще в PHP 3, щоб спростити роботу з текстом. Є альтернативи: конкатенація рядків за допомогою оператора . та використання sprintf для більш складного форматування.

$announcement = 'семінар з PHP'; 
$time = '17:00';

// Конкатенація:
echo 'Не забудьте про ' . $announcement . ' о ' . $time . '!';

// Sprintf:
echo sprintf('Не забудьте про %s о %s!', $announcement, $time);

При інтерполяції важливо використовувати подвійні кавички ("), оскільки одинарні (’) не впізнають змінні в середині рядка. У рядкових літералах зі складними змінними або ключового слова об’єкта використовуються фігурні дужки ({}).

Дивіться також: