Зробити першу літеру рядка великою

PowerShell:
Зробити першу літеру рядка великою

Як:

PowerShell, будучи багатофункціональним інструментом, дозволяє перетворювати рядок на великі букви, використовуючи прості методи без необхідності використання сторонніх бібліотек. Ось як ви можете це зробити:

# Використання вбудованого методу .Net 'ToTitleCase' з CultureInfo
$text = "hello world"
$culture = [System.Globalization.CultureInfo]::InvariantCulture
$capitalizedText = $culture.TextInfo.ToTitleCase($text.ToLower())
Write-Output $capitalizedText

Вивід:

Hello world

Зауважте: Цей метод перетворює на великі літери першу букву кожного слова. Якщо вам потрібно строго перетворити на велику літеру лише першу літеру рядка і залишити решту як є, ви могли б зробити щось подібне:

# Перетворення лише першого символу рядка на велику літеру
$text = "hello world"
$capitalizedText = $text.Substring(0,1).ToUpper() + $text.Substring(1)
Write-Output $capitalizedText

Вивід:

Hello world

PowerShell безпосередньо не містить простої функції для перетворення лише першої літери рядка на велику, але, комбінуючи основні методи маніпуляції з рядками, такі як Substring(0,1).ToUpper() та конкатенацію, ми можемо легко досягнути бажаного результату.