Виділення підрядків

Python:
Виділення підрядків

How to: (Як це зробити:)

text = "Привіт, світ!"
# Витягнемо слово "Привіт"
substring = text[0:6]
print(substring) # Виведе: Привіт

# Витягнемо слово "світ"
another_substring = text[8:12]
print(another_substring) # Виведе: світ

# Робота зі зворотними індексами
reverse_substring = text[-5:-1]
print(reverse_substring) # Виведе: світ

# Використання методу slice()
slice_substring = text[slice(8, 12)]
print(slice_substring) # Виведе: світ

Deep Dive (Поглиблений занурення)

Витягування підрядків — частина стандартного багажу мови Python від початку.

Python використовує індексацію з нуля, що означає, що перший символ рядка має індекс 0. Підрядок можна отримати за допомогою синтаксису [start:end], де start включно, а end виключно.

Є концепти такі як “зворотний індекс” (де від’ємне число -1 вказує на останній символ), що спрощує роботу з кінця рядка.

Існують інші методи, такі як slice() і розширені синтаксиси з start:end:step, але базовий [start:end] часто достатньо і читабельніше для початківців.

Історично, витягування підрядків було завжди важливим у програмуванні, особливо коли трактуємо форматований або неструктурований текст.

Також існує множина методів об’єктів рядків як startswith(), endswith(), find(), index(), які можуть допомогти в пошуку та аналізі підрядків.

See Also (Дивіться також)