Rust:
Робота з CSV

Як це зробити:

Rust, з його акцентом на безпеку та продуктивність, пропонує відмінні крейти (бібліотеки) для роботи з файлами CSV, серед яких найпопулярніший - csv. Вам також знадобиться serde для серіалізації та десеріалізації даних.

Спочатку додайте залежності до вашого Cargo.toml:

[dependencies]
csv = "1.1"
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }

Читання CSV

Щоб прочитати файл CSV, визначте структуру, яка представляє ваші дані, і похідніть Deserialize від serde:

use serde::Deserialize;
use std::error::Error;
use std::fs::File;
use std::io;
use std::process;

#[derive(Debug, Deserialize)]
struct Record {
  city: String,
  state: String,
  population: u64,
}

fn read_from_csv(file_path: &str) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
  let file = File::open(file_path)?;
  let mut rdr = csv::Reader::from_reader(file);

  for result in rdr.deserialize() {
    let record: Record = result?;
    println!("{:?}", record);
  }
  Ok(())
}

fn main() {
  if let Err(err) = read_from_csv("cities.csv") {
    println!("помилка при виконанні прикладу: {}", err);
    process::exit(1);
  }
}

Приклад виводу для CSV з інформацією про міста може виглядати так:

Record { city: "Seattle", state: "WA", population: 744955 }
Record { city: "New York", state: "NY", population: 8336817 }

Запис у CSV

Щоб записати в файл CSV, визначте структуру і похідніть Serialize:

use serde::Serialize;
use std::error::Error;
use std::fs::File;

#[derive(Serialize)]
struct Record {
  city: String,
  state: String,
  population: u64,
}

fn write_to_csv(file_path: &str, records: Vec<Record>) -> Result<(), Box<dyn Error>> {
  let file = File::create(file_path)?;
  let mut wtr = csv::Writer::from_writer(file);

  for record in records {
    wtr.serialize(&record)?;
  }
  wtr.flush()?;
  Ok(())
}

fn main() -> Result<(), Box<dyn Error>> {
  let records = vec![
    Record {
      city: "Los Angeles".into(),
      state: "CA".into(),
      population: 3979563,
    },
    Record {
      city: "Chicago".into(),
      state: "IL".into(),
      population: 2695598,
    },
  ];

  write_to_csv("output.csv", records)?;

  Ok(())
}

Це створить output.csv з даними:

city,state,population
Los Angeles,CA,3979563
Chicago,IL,2695598

Використовуючи потужну систему типів Rust та надійні крейти екосистеми, робота з даними CSV стає одночасно ефективною та простою, забезпечуючи безпеку та продуктивність ваших завдань з обробки даних.