Rust:
Робота з JSON

Як:

Для роботи з JSON у Rust активно використовується крейт serde разом з serde_json для серіалізації та десеріалізації. Спочатку переконайтеся, що вони включені до вашого Cargo.toml:

[dependencies]
serde = { version = "1.0", features = ["derive"] }
serde_json = "1.0"

Приклад 1: Десеріалізація JSON у Rust Struct

Визначте структуру Rust та використовуйте макроси похідної для Deserialize та Serialize:

use serde::{Deserialize, Serialize};

#[derive(Serialize, Deserialize)]
struct User {
  id: u32,
  name: String,
  email: String,
}

fn main() {
  let json_data = r#"
    {
      "id": 1,
      "name": "Jane Doe",
      "email": "[email protected]"
    }
  "#;

  let user: User = serde_json::from_str(json_data).unwrap();

  println!("ID користувача: {}", user.id);
  println!("Ім'я користувача: {}", user.name);
  println!("Email користувача: {}", user.email);
}

Вивід:

ID користувача: 1
Ім'я користувача: Jane Doe
Email користувача: [email protected]

Приклад 2: Серіалізація Rust Struct у JSON

Використовуючи ту ж структуру User:

let user = User {
  id: 1,
  name: "Jane Doe".to_string(),
  email: "[email protected]".to_string(),
};

let json_data = serde_json::to_string(&user).unwrap();

println!("{}", json_data);

Вивід:

{"id":1,"name":"Jane Doe","email":"[email protected]"}

Ці приклади демонструють базовий потік десеріалізації JSON у структури Rust та серіалізації структур Rust назад у рядки JSON. Serde надає багатий набір інструментів для роботи з JSON, включаючи взаємодію з необов’язковими полями, складною вкладеністю та типами, які не підтримуються JSON безпосередньо.