Читання аргументів командного рядка

Rust:
Читання аргументів командного рядка

Як це робити:

use std::env;

fn main() {
  let args: Vec<String> = env::args().collect();
  
  if args.len() > 1 {
    println!("Your first argument is: {}", args[1]);
  } else {
    println!("No arguments provided!");
  }
}

Якщо запустити program "Hello, world!", результат буде:

Your first argument is: Hello, world!

Якщо запустити просто program, результат буде:

No arguments provided!

Поглиблений аналіз

Розуміння аргументів командного рядка йшло ще з часів UNIX. В Rust, метод std::env::args повертає ітератор аргументів. Існують альтернативи стандартній бібліотеці, наприклад, clap і structopt, що надають більше можливостей для аналізу аргументів і налаштування параметрів командного рядка. Система типів Rust і патерн match можуть бути використані для більш безпечної обробки аргументів.

Див. також: