Rust:
Логування

Як це зробити:

Давайте налаштуємо базовий сценарій логування в Rust за допомогою крейту log, який надає фасад для логування, та env_logger, реалізацію логування для крейту log. Спершу додайте їх до вашого Cargo.toml:

[dependencies]
log = "0.4.14"
env_logger = "0.9.0"

Тепер налаштуйте та ініціалізуйте логер у вашому main.rs:

use log::{info, warn};

fn main() {
  env_logger::init();

  info!("Це повідомлення інформаційного типу.");
  warn!("Це повідомлення із попередженням.");
}

Запустіть ваш додаток за допомогою RUST_LOG=info cargo run, і ви побачите вивід:

INFO: Це повідомлення інформаційного типу.
WARN: Це повідомлення із попередженням.

Поекспериментуйте зі змінною оточення RUST_LOG, встановлюючи її до error, warn, info, debug або trace для керування докладністю ваших логів.

Поглиблено

Концепція логування не є чимось новим; вона існує з ранніх днів обчислювальної техніки. До того, як логування стало поширеним у програмному забезпеченні, розробники покладалися на примітивні методи такі як оператори друку або інструменти для відлагодження для простеження виконання програми. Оскільки програми ставали складнішими, так само зросла і потреба у структурованих підходах до логування.

У Rust крейт log абстрагує деталі реалізації логування, дозволяючи розробникам використовувати різні бекенди для логування. Хоча env_logger є поширеним вибором, існують альтернативи, такі як fern, slog, або tracing, кожна з власним набором особливостей та опцій конфігурації.

Деякі міркування при реалізації логування включають:

 1. Рівні Логів: Контроль детальності є ключовим. Крейт log в Rust визначає декілька рівнів логів: error, warn, info, debug, та trace, в порядку зменшення серйозності.

 2. Продуктивність: Логування може впливати на продуктивність. Важливо використовувати його з розумом, пам’ятаючи про уникнення логування у шляхах критичної до продуктивності логіки або надмірно детальних логів у продакшені.

 3. Структуроване Логування: Сучасна краща практика включає структуроване логування, де логи записуються у машинно-читабельному форматі, такому як JSON. Бібліотеки типу slog дозволяють здійснювати структуроване логування у Rust, яке може індексуватись та запитуватись за допомогою систем управління логами як ELK Stack або Splunk.

 4. Асинхронне Логування: Для мінімізації впливу на основну програму, логування може виконуватися асинхронно. Це зазвичай досягається тим, що бібліотека логування записує до внутрішньої черги у пам’яті, а окремий потік обробляє чергу та записує логи до призначеного місця.

 5. Конфігурація: Багато фреймворків логування підтримують конфігурацію через змінні оточення, файли конфігурацій та/або код. Ця гнучкість є ключовою для точного налаштування виводу в різних середовищах (розробка, стейджинг, продакшен).

Дивіться також