Завантаження веб-сторінки

Rust:
Завантаження веб-сторінки

Як це зробити:

Для завантаження веб-сторінки в Rust ми використаємо крейт reqwest, який є зручним HTTP клієнтом. Переконайтеся, що добавили reqwest до вашого Cargo.toml.

use reqwest;

#[tokio::main]
async fn main() -> Result<(), reqwest::Error> {
  let url = "https://www.example.com";
  let response = reqwest::get(url).await?;
  
  let body = response.text().await?;
  println!("Body:\n{}", body);
  
  Ok(())
}

Цей код асинхронно завантажить вміст сайту https://www.example.com і виведе його у консоль.

Поглиблений розбір:

Завантаження веб-сторінок є фундаментальною частиною веб-скрапінгу та моніторингу контенту, починаючи з ранніх днів інтернету. Раніше програмісти часто використовували командо-орієнтовані утиліти, як-от curl у скриптах shell. Сьогодні, у світі Rust, ми маємо багато асинхронних HTTP-бібліотек як от reqwest, який пропонує високорівневий інтерфейс. Існують також інші крейти, наприклад hyper, який є більш низькорівневим.

reqwest підтримує асинхронність, що є важливою особливістю у Rust, забезпечуючи ефективну конкурентність. Ця бібліотека працює за допомогою tokio, потужного асинхронного рантайму. Коли використовуєте функцию reqwest::get(), ви насправді відправляєте HTTP GET запит на сервер і чекаєте на відповідь. Після отримання відповіді, ви можете маніпулювати отриманими даними в зручному форматі.

Дивіться також: