Перетворення рядка у нижній регістр

Rust:
Перетворення рядка у нижній регістр

How to: / Як це зробити:

fn main() {
    let greeting = "Вітаю, Світе!";
    let lower_case_greeting = greeting.to_lowercase();
    println!("{}", lower_case_greeting);
}

Вивід:

вітаю, світе!

Deep Dive / Поглиблений розбір:

Переведення строки у нижній регістр не новина; ця функціональність існує в багатьох мовах програмування. У Rust, метод to_lowercase() враховує локаль та специфіку мови, також правильно обробляє Unicode. Альтернатива - to_ascii_lowercase(), яка працює тільки з ASCII символами. Внутрішньо, Rust використовує Unicode database для визначення того, яким має бути нижній регістр для кожного символу.

See Also / Дивіться також: