Інтерполяція рядків

Rust:
Інтерполяція рядків

Як це зробити:

fn main() {
  let name = "Василь";
  let age = 30;
  println!("Моє ім'я {} і мені {} років.", name, age);
  // Об'єктно-орієнтований спосіб за допомогою форматування
  let greeting = format!("Привіт, {}!", name);
  println!("{}", greeting);
  // Вивід:
  // Моє ім'я Василь і мені 30 років.
  // Привіт, Василь!
}

Поглиблений розгляд

Історично, Rust розвивав свої можливості вставки з метою простоти та безпеки. Шаблони для форматування стрічок дуже схожі на ті, що використовуються в мовах програмування на кшталт Python.

Іншими варіантами вставки в Rust є макроси write! та writeln!, які дозволяють форматувати текст зі збереженням в буфері або запису у файл. Оскільки Rust прагне до безпеки пам’яті, всі стрічки перевіряються на етапі компіляції, забезпечується обробка помилок форматування.

Ще одна особливість полягає в тому, що форматування стрічок в Rust підтримує велику кількість специфікаторів, які дозволяють контролювати вигляд вставленої інформації з точністю до символу.

Дивись також