Виведення налагоджувальної інформації

Rust:
Виведення налагоджувальної інформації

Як це зробити:

fn main() {
    let number = 42;
    println!("Display: {}", number);
    dbg!(number);
}

Виведення:

Display: 42
[src/main.rs:4] number = 42

Занурення у деталі:

Виведення для налагодження з’явилося в Rust з самого початку. Макрос println! допомагає виводити інформацію в термінал, а dbg! виводить не тільки значення змінної, але й інформацію про файл та номер рядка, що є корисним для розуміння контексту. Існують альтернативи стандартному виведенню, як-от: бібліотеки для логування або інтерактивні дебагери, але println! та dbg! використовуються через свою простоту. За допомогою dbg!, Rust бере передане значення, повертає його з макроса (дозволяючи вставляти dbg! у різні місця виразу), а також автоматично виводить основну інформацію без потреби у додатковому форматуванні.

Дивіться також: