Об'єднання рядків

Swift:
Об'єднання рядків

Як це робити:

let hello = "Привіт"
let world = "Світ"
let greeting = hello + ", " + world + "!"
// Вивід: Привіт, Світ!

// Через інтерполяцію рядків
let anotherGreeting = "\(hello), \(world)!"
// Вивід: Привіт, Світ!

Поглиблено:

Конкатенація рядків існує від самого народження мов програмування. У Swift, з ефективною системою рядків, конкатенація - це швидкий та простий процес. Але не завжди оптимальний при великій кількості даних, тому з’явився тип String, який оптимізований для змін. Для більших об’єднань краще використовувати join.

Альтернативи конкатенації включають використання +, += операцій, а також інтерполяцію рядків, яку ви бачили вище. Інтерполяція зазвичай чистіша та швидша, особливо коли потрібно вставити багато змінних.

Дивись також: